Zgłaszanie nieprawidłowości

Hultafors Group zachęca do zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń naszego Kodeksu Postępowania.

Hultafors Group dba, aby każda osoba zgłaszająca niewłaściwe zachowanie, była chroniona, nie była śledzona ani w żaden sposób krzywdzona bądź dyskryminowana.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować przez system funkcjonujący niezależnie od usług IT Hultafors Group. Raporty o nieprawidłowościach, skargi lub spory można składać za pośrednictwem strony: https://report.whistleb.com/en/message/hultaforsgroup